Ruimingsdienst

Laat tijdig uw septische put ruimen zo voorkomt u vele kostelijke ongemakken zoals verstoppingen, overlopen, geurhinder, barstjes, …

Ruimingsdienst omgeving Antwerpen - De Rioolkrak

Ruimingsdienst van verschillende putten

Wij ruimen, ledigen en reinigen onder meer volgende putten:

  • Septische of beerput, regenput, …
  • Vetputten en bezinkputten
  • Carwashputten en (kruip)kelders
  • Vijvers

Milieuvriendelijke ruimingsdienst

Wij voeren alle afval af naar erkende verwerkingsinstallaties zodat wij niet alleen voldoen aan de wettelijke vereisten maar ook zorg dragen voor het milieu.

Direct laten ruimen?

Wij staan klaar voor u. Neem contact op met onze ruimingsdienst op het gratis nummer 0800 26 660.